Wat is een NEN3140/1010 installatie keuring?

Dat is het bepalen aan de hand van een visuele inspectie en diverse metingen of de elektrische installatie voldoet aan de technische veiligheidsvoorschriften volgens de geldende normen.
Een nieuwe installatie dient geïnspecteerd te worden volgens de geldende NEN1010.
Een bestaande installatie dient geïnspecteerd te worden volgens de geldende NEN3140.